18. ledna 2025 – etapy v životě ženy (výzvy a přínos)

setkání se s. Noemi Ondrekovou