11.11. 2023 – 3. setkání, téma: „Uzdravené srdce…?“

Marek Novák měl pro ženy 2 přednášky. Mohli bychom to shrnout takto:

Životem s sebou vláčíme spoustu zranění a omezení, která nám brání žít ve svobodě Božího dítěte…Co s tím vším může udělat Bůh? Je uzdravení skutečně pro každého?

Poté následovala společná modlitba s dvěma aktivitkami. Při té druhé jsme si navzájem žehnaly, tj. přály si dobré skrze Boží dobrotu… Další hodina patřila možnosti přímluvné modlitby, svátosti smíření či sdílení. Setkání jsme zakončily společnou mší svatou a agapé pro ty, které ještě mohly chvilku zůstat.